Wieloletnie doświadczenie

Midas Max s.c. Istnieje na rynku kompleksowego utrzymania czystości od 2000 roku.

Wieloletnia praktyka i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie wykonywania prac dla różnych zleceniodawców pozwoliła nam poznać rynek usług utrzymania czystości. Podstawą naszej działalności jest obsługa obiektów, począwszy od ogólnego sprzątania do bardziej specjalistycznych usług spełniających potrzeby, oczekiwania i wymogi naszych klientów.

Filozofią i głównym założeniem jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości i higieny we wszystkich obsługiwanych obiektach.